Browse Category: Verdenen

Her kan du læse om forskellige ting, der har relation til hvad der sker rundt omkring i verdenen.

Om markedsforhold

  1. Om markedsforhold.
  2. Hvad kendetegner fuldkommen konkurrence på et varemarked?

Ved et varemarked med fuldkommen konkurrence antages det, at der er uendeligt mange udbydere af identiske produkter og ligeledes uendeligt mange forbrugere. Der er altså tale om homogene produkter, hvor alle er fuldstændige substitutter. Herudover er det ingen indgangsbarriere, lige som man finder ved et monopol. Sidst men ikke mindst, så er al information til rådighed for alle aktører. Alle er pristagere, da man ikke selv kan sætte prisen. Prisen bliver derfor bestemt af det punkt, hvor alle kan blive enige om udbud og efterspørgsel. På den måde skabes der ligevægt. Dette er illustreret på nedenstående figur. Continue Reading