Case: Opgave 2 – GO JYSK

 

Hvilke emner er der fokus på?

  • Overordnet set er der fokus på positive historier
  • a. bæredygtighed. På side 2, bladet er trykt på bæredygtigt papir. På side 4 er der en faktaboks om bæredygtighed.
  • De fortæller meget om begivenheder, både arrangementer, men også konkurrencer, f.eks. designkonkurrencen på facebook.
  • Det handler også meget om deres udenlandske markeder og deres udvikling, men samtidig har de også fokus på hvordan det går herhjemme
  • I Quizzen ”Kender du typen” er der også flere nationaliteter med
  • Man finder også emner om produktkvalitet og vigtigheden af dette.
  • Der er medarbejder undersøgelser og 35 års fødselsdag
  • De giver støtte Paralympiske atleter og Danmarksindsamling

 

  1. Hvad siger de valgte emner/fokus om virksomheden? + Hvilket image vurderer I, at man gerne vil skabe og er modtageren både intern og ekstern?

 

Bæredygtighed: De vil gerne følge de nye trends og vil gerne vise, at de tager ansvar. De vil styrke deres image og skabe et positivt billede af virksomheden hos medarbejderne. Medarbejderne skal føle sig stole over at være en del af virksomheden.

Begivenheder: På side 5 er der nævnt 3 forskellige begivenheder – ”På ferie med JYSK”, ”Vindertur til Barcelona” og ”Tidligere præsidentfrue takker JYSK”. Artiklen ”Velkommen til Indonesien” beskriver hvordan endnu et land har sluttet sig til JYSK. Disse historier er med for at medarbejderne kan holde sig opdateret og for at vise, at der sker noget i virksomheden.

JYSK globalt: Der er kommet et nyt katelog i Kina. Samtidig er der også en artiklen omkring den økonomiske fremgang i Ungarn og postkort fra Indonesien. På side 21 er det beskrevet, hvordan en JYSK butik i Kina har vundet en pris for at være en af de bedste lejere i det indkøbscenter i Kina, hvor de har deres butik. Disse historier bruges til at holde medarbejderne opdateret omkring, hvad der sker rundt omkring i verdenen. Det er med til at skabe en form for fællesskab mellem de forskellige JYSK butikker rundt omkring i verden. Igen har det også meget at gøre med at styrke deres image og vise at JYSK er en stor og voksende koncern.

Medarbejderne i fokus: Kirsten Holsts 35-års jubilæum. Generelt er der mange billeder af enkelte medarbejdere i artiklerne, selv om det ikke er direkte fokus på dem i artiklerne. De gør dette for at vise medarbejderne, at de alle er vigtigt. Det giver et større indblik i, hvilke medarbejderne der arbejder hvor og i hvilke lande. På denne måde kommer man tættere på sine kollegaer og skaber et større fællesskab. Der er også lavet forskellige medarbejder –og tilfredshedsundersøgelser. Dette er gjort for at få en indsigt i, hvordan medarbejderne opfatter virksomheden. JYSK går op i, hvordan medarbejderne har det. Dette afspejler også deres værdier om at være ærlige og hjælpsomme. Samtidig viser det også en gensidig respekt idet undersøgelser er overvejende positive.

Quiz og konkurrence: ”Kender-du-typen” og design konkurrencen på facebook. Disse er med så det ikke kun er tungt læsestof gennem hele bladet men også lidt anden form for underholdning.

Velgørenhed: JYSK giver støtte til paralympiske atleter og til Danmarks indsamlingen. De har også doneret møbler. De tager ansvar og det er med til at styrke deres image. Det viser, at virksomheden har overskud til at hjælpe andre og ikke kun fokusere på sig selv.

 

  1. Hvilket medarbejderblad vurderer I er det mest optimale (jf. teori, type af virksomhed, målgruppe, etc.)? + Hvilke stemmer er stærkest repræsenteret?

 

Et medarbejderblad bør understøtte virksomhedens strategi, hvilket også er tilfældet ved JYSK. Det bør afspejle medarbejdernes oplevelse, hvilket igen er tilfældet, da medarbejderne er meget til stedet i bladet.

Medarbejderne kommer dog ikke selv til orde, da de ikke selv har skrevet nogle artikler eller debatter, hvor de f.eks. kunne forholde sig kritiske til nogle emner. På denne måde er der ikke tale om rigtig to-vejs-kommunikation, og der bliver ikke taget kritiske emner op.

Bladet indeholder de klassiske journalistiske principper og metoder. GO-JYSK medarbejderbladet indeholder en masse funktionelle aspekter, som er med til at gøre bladet til et godt medarbejderblad. Dog mangler der en mulighed for debat, som kunne have gjort bladet mere troværdigt og have skabt en to-vejs-kommunikation mellem ledelsen og medarbejderne. På denne måde kan man se, at de stærkeste stemmer, der er repræsenteret er ledelsens. Selv om medarbejderne er meget i fokus i bladet, så kommer de ikke selv til orde med f.eks. skriftlige indlæg, hvilket kunne have øget troværdigheden hos medarbejderne. Dog ville dårlig kritik og negative holdninger fra medarbejderne skabe mindre troværdig i eksternt henseende.

 

Design

Identitet skaber fællesskabsfølelse, og det medvirker til, at medarbejderne kan genkende virksomhedens identitet. Samtidig definerer det, hvem virksomheden er og afgrænser brugerne (Andersen 2014). Netop derfor har vi valgt, at danlinds logo skal være tydeligt i venstre hjørne, og at farvetemaet er holdt i de blå og grå farver, som også ses på danlinds hjemmeside (danlind 2014).

 

Arkiv

Vi har placeret arkivet i venstre side, da dette er et fast element med forholdsvis kendt indhold, og for at følge de mest anvendte standarder (Aggerholm 2009: 165). Et arkiv er meget betydningsfuldt for intranettet og den interne kommunikation, da man finder statisk information, som lynhurtigt kan graves frem. Mange arbejdsrutiner kan på den måde blive effektiviseret (Aggerholm et. al. 2009). Medarbejderne efterlyser et sted, hvor alt nyttig information er samlet, så de altid ved, hvor de skal kigge, så derfor har vi sat arkivet op på følgende måde. Arkivet indeholder 5 menupunkter; organisation, Hammel, Holstebro, Hjerm og nyhedsarkiv.. Under menupunktet organisation finder man personalehåndbog, personaledata med kontaktoplysninger og billeder, introduktionshåndbog til nye medarbejdere, mission, vision og værdier samt årsregnskab og mødereferater. Vi har valgt at dele arkivet op i afdelinger, for at gøre det overskueligt og let at navigere rundt, og for at gøre det muligt for medarbejderne, at udforske de andre afdelinger, og finde nyttige oplysninger, fx i forhold leverandører og arbejdsopgaver. Under hver afdelings menupunkt finder man oplysninger såsom leverandører, priser, produkter, kunder og andet nyttig information. Sidste punkt i arkivet er et nyhedarkiv, hvor alle nyheder vil blive lagret, så medarbejderne altid har mulighed for at finde både nye og gamle nyheder. Nyhedsarkivet vil indeholde en søgefunktion, så medarbejderne på et split sekund kan finde det de søger.

 

Nyheder

Midt på siden har vi lavet plads til aktuelle nyheder, da undersøgelserne viser, at det midterste felt får størst opmærksomhed (Aggerholm 2009: 165). Nyhederne er ny information, som man gerne vil have medarbejderne at læse, så de kan følge med i, hvad der sker i organisationen. Nyhedsfeltet vil indeholde nyheder såsom nyt fra ledelsen, informationer om julefrokost, et nyt produkt eller lignende. Der vil aldrig ligge nyheder som er mere end 1 uge gammel, da intranettet skal være opdateret flere gange ugentligt, og dermed ligge op til, at medarbejderne tjekker intranettet flere gange i ugen. Disse nyheder vil, som sagt, også ligge i nyhedsarkivet uanset hvor gamle de er.

 

Værktøjer

Den øverste bjælke under logoet indeholder en række værktøjer bestående af en kalender, chefens blog, beskeder, debatforum og en søgefunktion. Disse værktøjer har til formål, at få medarbejderne til at agere og involvere sig, fx ved jævnligt at tjekke kalenderen for kommende begivenheder, skrive beskeder til sine kollegaer, kommentere på chefens blog eller videns dele på debatforummet. På den måde får man skabt en tovejskommunikation og en tættere relation til ledelsen. Søgefunktionen er også et vigtigt værktøj, fordi medarbejderne får mulighed for at søge direkte på det de mangler uden at skulle bruge meget tid på det. Medarbejderne hos danlind har hidtil ikke haft mulighed for at indgå i dialog med deres chef, og det skal intranettet lave om på. Derfor har vi placeret chefens blog både i værktøjer og samtidig valgt at synliggøre den i højre side af skærmen. Meningen er, at chefen jævnligt skal opdatere sin blog og kommentere på de møder han ikke han har været med til. Dette vil give medarbejderne give en følelse af, at chefen involverer sig, og interesserer sig, selvom han ikke er tilstede. Bloggen må også gerne indeholde personlige indlæg fra chefen, og dermed styrke relationen og reducere distancen mellem medarbejder og chef. I det hele taget er det vigtigt at chefens blog berører forskellige emner, så man sikrer sig, at tiltrække forskellige medarbejdere med forskellige interesserer. Det handler altså om, at skabe en god debat og involvere så mange medarbejdere som muligt (Valsted 2009). Kalenderen som vil indeholde vigtige begivenheder og fødselsdage har vi ligeledes valgt at synliggøre både i værktøjer og i venstre side af skærmen, for at gøre det nemt for medarbejderne at følge med i organisationens begivenheder og kollegaernes fødselsdage.

 

Øvrige tiltag

Medarbejderne efterlyser ét sted, hvor de kan finde al nyttig information. På hver fabrik hænger der lige nu en opslagstavle, hvor medarbejderne kan indhente information, og disse vil vi sløjfe, så information kun kan indhentes på intranettet. Dette vil mindske forvirring, og vil sikre at medarbejderne benytter sig af intranettet. Omstillingen fra de skriftlige medier til intranettet kan for nogle være en svær proces, og vi skal sikre os, at alle medarbejderne får nogle gode vaner, så de bruger intranettet hver dag, og ikke går glip af vigtige nyheder. I den forbindelse der i arbejdstiden blive holdt et introduktionsmøde, som har til formål at gennemgå intranettets funktioner og muligheder. De første uger af intranettets opstart vil vi gøre det obligatorisk for alle medarbejderne, at bruge det første kvarter af arbejdsdagen på intranettet. Dette skal give dem et behov for at tjekke intranettet dagligt og et grundlæggende kendskab til det. Efter tre måneder vil der på intranettet blive gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt alle medarbejderne, så ledelsen kan finde ud af, hvad medarbejderne mener om intranettet, om det har indfriet forventningerne, og om der evt. skal laves nogle ændringer.

Da chefens blog udelukkende er et supplement til den øvrige ledelseskommunikation (Valsted 2009), vil vi kraftigt opfordre lederen til, at deltage i afdelingsmøderne og generelt gøre sig mere synlig blandt medarbejderne. Dette vil imødekomme medarbejderne ønske om, en forbedret kommunikation og dialog med ledelsen.

 

Skriv et svar