Arbejdsspørgsmål til Sociologi

Forklar Durkheims begreb ”sociale kendsgerninger”. Hvordan er vores sprog og dets betydninger et eksempel på en sådan social kendsgerning? Er han interesseret i enkeltpersoners indflydelse på sprogets struktur og det betydninger? Continue Reading

Analysis of source text

Communicative situation

The sender of the article is the newspaper Jyllands-Postena, and the article was written by Peter Nyholm and Jens Erik Rasmussen. Looking at the receivers you will find that the article was printed in the business section of the newspaper and therefore the readers will be businessmen, entrepreneurs or other people with an interest for the business section. The source text was brought in a written medium. The article was brought on Tuesday 29 November 2011. Continue Reading

Få utallige fordele med et rensningsanlæg

Danskernes øjne skal åbnes op for, hvor vigtigt det er med rent spildevand. Det vil det danske firma BioKube sørge for, og derfor holder de flere informationsmøder for husejere, så de kan få et bedre indblik i og viden omkring alle fordelene ved at have sit eget rensningsanlæg.  Continue Reading

British Culture and Society

Debate.

Arguments for Britain to leave the EU:

Free trade, but not political union, with Europe. We are the EU’s largest export market: they depend on us for jobs – not the other way around.

So leaving the EU would create more jobs for Britons instead of EU workers Continue Reading

Om markedsforhold

  1. Om markedsforhold.
  2. Hvad kendetegner fuldkommen konkurrence på et varemarked?

Ved et varemarked med fuldkommen konkurrence antages det, at der er uendeligt mange udbydere af identiske produkter og ligeledes uendeligt mange forbrugere. Der er altså tale om homogene produkter, hvor alle er fuldstændige substitutter. Herudover er det ingen indgangsbarriere, lige som man finder ved et monopol. Sidst men ikke mindst, så er al information til rådighed for alle aktører. Alle er pristagere, da man ikke selv kan sætte prisen. Prisen bliver derfor bestemt af det punkt, hvor alle kan blive enige om udbud og efterspørgsel. På den måde skabes der ligevægt. Dette er illustreret på nedenstående figur. Continue Reading